ทุนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2566 ปิดรับสมัครแล้ว ต้องการขอทุนกรุณารอสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 จากชีทด้านล่าง

โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมมาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา รวมไม่เกินปีละ 30,000 บาทในระดับ ปวช. และไม่เิน 40,000 บาทในระดับปวส. และปริญญาตรี 

จุดเด่นของโครงการ

*** ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่นี่ (ระเบียบการออกในเดือนตุลาคมของทุกปี)  กรุณาอ่านระเบียบการให้ครบถ้วนก่อนติดต่อสอบถาม***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สถานภาพการศึกษา

สถานภาพทางเศรษฐกิจ

วิธีการสมัคร

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

ข้อมูลที่มีผู้ถามเข้ามาบ่อย 

บางส่วนของนักเรียนทุน