ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่อเนื่อง

โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่อเนื่อง สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักเรียน ที่ตั้งใจเรียนและมีความ ประพฤติดี ทุนละ 3,000-5,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนจบสูงสุดระดับมัธยมปลายหรือ ปวส. รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนทุนและผู้อุปการะติดต่อกันทางจดหมาย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เป็นทุนการศึกษาที่เปิดรับเฉพาะบางจังหวัด ติดตามได้ในเว็บไซต์ทุน

ผู้บริจาคเจาะจงสำหรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาฯ จะได้รับประวัติและจดหมายจากนักเรียนทุนทุกปี

ลักษณะของผู้ได้รับทุน

สถานภาพการศึกษา

สถานภาพทางเศรษฐกิจ

อื่นๆ