Tutorial

สอนการเก็บข้อมูลลง database และการทำ Line BOT


ลิ้งนี้อธิบายและมี library และตัวอย่างโค้ดที่ใช้เชื่อมต่อกับ Line ที่ใช้ได้งานจริง และมีตัวอย่างโปรเจคที่น่าสนใจหลากหลายน่าศึกษาดู ติดตามในลิ้งนี้

เก็บข้อมูลจาก Node MCU ใน googlesheet

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Smart Farm - link Firebase

Line Notification x NodeMCU

Line Notification x ESP8266

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Arduino x Line Notification

สอนการ setup Line BOT แบบเข้าใจง่าย และเชื่อมต่อเพื่อเก็บข้อมูลลง googlesheet

สอนทำ Line BOT คุยกับ Arduino ผ่าน MQTT 

วิธีทำ Arduino x Line Notification

วิธีทำ Line Notification x NodeMCU

สอนการใช้งาน Arduino และ NodeMCU เป็นภาษาไทย

แนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงการเปรียบเทียบ Arduino และ NodeMCU

สอนการใช้ Arduino อย่างละเอียด (แบ่งเป็นหลายตอน) จากร้าน Arduino All

สอนการเริ่มต้นใช้ Arduino แบบย่อ (สำหรับลองทำดูอย่างรวดเร็ว)

สอนการเริ่มต้นใช้ Arduino แบบมีการจำลองผ่านเว็บไซต์ ฝึกฝนได้ถึงแม้ไม่มีของจริง

สอนการติดตั้ง Driver สำหรับ Arduino Uno R3 แบบ SMD (ซึ่งมีราคาถูกกว่า แต่ติดตั้งยากกว่า)

สอนการเริ่มใช้ NodeMCU แบบ ESP8266 จากศูนย์

สอนการติดตั้ง NodeMCU แบบ ESP32 (เพิ่มเติมจาก ESP8266)

Facebook นักพัฒนาบน Arduino Platform (ติดปัญหาปรึกษาพี่ๆในเพจนี้ได้)

แอดเข้ากรุ๊ปเพื่อปรึกษาผู้รู้

เพจให้ความรู้การใช้แต่ละอุปกรณ์ต่อเชื่อม

Tutorial