ผลการประกวดปีที่ 5

รางวัลชมเชย

โครงการ ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานอัจฉริยะ 

ทีม RNA_CODING1 

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ชั้น ม.ปลาย 

นายปวริศ  ไชยวัง

นายตันติกร สุภารัตน์

นายอภินันท์ อุทธิยา

นายณัฐวุฒิ สุภารักษ์(ครูที่ปรึกษา) 

โครงการ ระบบรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ 

ทีม RNA_CODING2

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ชั้น ม.ปลาย 

นายทีปกร เตจะติ

นายธนภัทร ศรีขัติย์

นายอังกูร ศรีวิลัย

นายณัฐชนนท์ สถิติรัตน์

นายณัฐวุฒิ สุภารักษ์(ครูที่ปรึกษา) 

โครงการ ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุ 

ทีม COT2/2

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ชั้น ปวส.

นายอลีฟ แวหะยี

นายอันวาร์ มิมูนิ

นายอามีร ยูนุ๊