ผลการประกวดปีที่ 3

รางวัลยอดเยี่ยม

VID_20220113_144800 - PN ANUW4T.mp4

โครงการ Weather Station

ทีม kid mai ok

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ชั้น ปวช 1 

นาย อนุวัฒน์ ปัญจรักษ์

นางสาวนฤมล โพธิ์อุดม

นางสาวอรพิมล  เลิศรู้ 

โครงการ ตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UVC 

ทีม ก็ดีนะ  

วิทยาลัยเทคนิคยะลา    ชั้น ปวส 2 

นาย สุรเดช ทองทวี

นายจีฮาน ยามา 

นาย เจนณรงค์ มังสังข์ 

รางวัลชมเชย

video-1641993415 - ฟก.2-2 สุพงศ์ เฉลิมชัยนุวงศ์.mp4

โครงการ เครื่องแจ้งเตือนการลืมวางของบนโต๊ะด้วยน้ำหนักและระยะเซนเซอร์ 

ทีม ลุยเดี่ยว 

โรงเรียน ดอนบอสโกกรุงเทพฯ   ชั้น ปวส

นาย สุพงศ์ เฉลิมชัยนุวงศ์