ผลการประกวดปีที่ 2

รางวัลยอดเยี่ยม

ตรวจจับหน้ากากอนามัยด้วยAI - Nattsist Boouyuam.mov

โครงการ ตรวจจับหน้ากากอนามัยด้วยAI 

ทีม อรรถรส 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายณรรฐสิทธิ์ บุญญกามะ

นางสาวนิฐา ศิริพันนา

นางสาววิรญา บุญลือ 

ไม่มีชื่อ 25 คัดลอก_720p - karnsiree pukun.mp4

โครงการ Counting people by using jell in secondary school 

ทีม Sripanyanurak team 

โรงเรียน ศรีปัญญานุรักษ์   ชั้น ป.6 

ภาคิน กตาธิการกุล

สหบวร เฟื้องขจรศักดิ์

มงคล บุญลอบ 

โครงการ เครื่องทาบบัตรแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ทีม RCC 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน   ชั้น ปวช.3 

นางสาวอลิสา อยู่สำราญ 

รางวัลชมเชย

ภาพยนตร์ของฉัน - 34ลัญจกร บินผิว.mov

โครงการ เครื่องให้อาหารสุนัขและแมวจรจัด 

ทีม เครื่องให้อาหารสุนัขและแมวจรจัด 

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 

นายลัญจกร บินผิว

นายสรวิชญ์ สีกะชา

นายวรปกรณ์ พงษ์อุดม 

เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี - Punch-Kun 2229.mp4

โครงการ เคริ่องดูดควันตะกั่วบัดกรี 

ทีม กฤตนัย 

โรงเรียน แสงทองวิทยา  ชั้น ม.6

นาย กฤตนัย ชูเกลี้ยง 

โครงการ The Magic USB 

ทีม 404 Not Found 

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ชั้น ม.6

นาย ธรรมสรณ์ โรจนอัครพงศ์

นาย จิรภัทร ไทรทอง

นาย สุภณัฐ กุลคำธร 

โครงการ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ 

ทีม Error404 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ชั้น ปวส. 

นายศิวพล ท่ามประเสริฐ

นายภูตะวัน สงวนพงศ์

นางสาวณัฐวดี ฉิมคล้าย