ผลการประกวดปีที่ 1

รางวัลยอดเยี่ยม

Poonpalang Contest - tinn wongsamajarapinya.mp4

โครงการ กล่องรองเท้า ลดความชื้น และค่าเชื้อโรคด้วยหลอดโอโซน 

ทีม Miracle Storage Box of "Shoes" 

โรงเรียน แสงทองวิทยา  ชั้น ม.6 

นาย ติณณ์ วงศมาจารภิญญา 

นาย จุรินทร์ ไลยโฆษิต 

นาย เฉลิมขวัญ เบญจศิริวัฒน์ 

โครงการ เครื่องตรวจชนิดธนบัตรสำหรับผู้พิการทางสายตา 

ทีม Ideastation 

โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ชั้น ม.6 

นาย ภูมินทร์ ชุมภู 

นาย ศิวกร คอนกำลัง 

นาย อภิเชฏฐ์ คมวัชรพงศ์ 

รางวัลชมเชย

ทีม DS-MCRU1 - พัฐจักร พร้าวไธสง.mp4

โครงการ ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วย PIR Motion Sensor 

ทีม DS-MCRU1

โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้น ม.1

ด.ช. กีรติ ขุนณรงค์

ด.ช. ธนกฤต กฤตยโสภณ 

ทีม DS-MCRU2 - พัฐจักร พร้าวไธสง.mp4

โครงการ การปลูกพืชในอาคารกับระบบการให้แสงอัตโนมัติ 

ทีม DS-MCRU2 

โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้น ม.1

ด.ช. ปุณณวิช รัตนสิทธิ์

ด.ช. พบธรรม มิตรมาก 

พัดลมอัฉริยะ2316.t.mp4

โครงการ พัดลมอัจฉริยะ​ 

ทีม Emperor 

โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ชั้น ปวส