รอบชิงรางวัล | ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

เกณฑ์การตัดสิน

30% คะแนนโหวตจากทางบ้าน (มูลนิธิจะนำคลิปผลงานขึ้น youtube channel ของมูลนิธิและเปิดให้ทางบ้านร่วมโหวต)

70% คะแนนจากคณะกรรมการ พิจารณาจาก

*** สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรอบชิงรางวัลเฉพาะทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเท่านั้น ***

รางวัล

ระยะเวลา

รายละเอียดที่ต้องนำส่ง

นำส่งรายละเอียดผลงานสิ่งประดิษฐ์

กรอกแบบฟอร์ม (จะเปิดรับแบบฟอร์มเมื่อถึงช่วงการประกวดอีกครั้ง)

หากมีปัญหาในการส่ง ให้ส่งอีเมลมาที่ poonpalang.contest@gmail.com