รอบคัดเลือก | ประกวดแนวคิด

เกณฑ์การตัดสิน

ระยะเวลา

นำส่งโครงการเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดนำส่งคลิปอธิบายโครงการไม่เกิน 3 นาที 

2. ผู้เข้าประกวดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในโครงการที่นำเสนอ จากร้านที่กำหนดภายในงบประมาณไม่เกิน 600 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

เตรียมการสั่งซื้อแล้วส่งรูปหรือพิมพ์รายการสั่งซื้อที่มีสรุปราคารวม (แต่ยังไม่ดำเนินการสั่งซื้อจริง) ดูตัวอย่างที่หน้า "ตัวอย่างรายการสั่งซื้อ"

3. นำส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

หากมีปัญหาในการส่ง ให้ส่งอีเมลมาที่ poonpalang.contest@gmail.com