โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ "คิดดิจิทัล" ปี 6

สร้างสิ่งประดิษฐ์ "เคลื่อนไหว"

โครงการสิ่งประดิษฐ์ที่เคลื่อนไหวได้บน platform Arduino

ประกวดสิ่งประดิษฐ์บน platform ของ Arduino หรือ NodeMCU  

สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่ "เคลื่อนไหว" ได้ 

หุ่นยนต์... เดิน วิ่ง เต้นระบำ ตีลังกา ทำตามคำสั่ง เลียนแบบคน

รถ.. วิ่งเดินหน้า ถอยหลัง หมุนตัว วิ่งเองได้ วิ่งตามกำหนดได้ สั่งได้ 

เครื่องบิน.. บินขึ้นลง บินหมุนวน บินจากจุดกำหนด ลงตามกำหนด

จะเป็นอะไรก็ได้ที่" เคลื่อนไหว" ได้

น้อง ๆ สามารถเสนอแนวคิดได้เต็มที่ เอาที่คิดว่า สนุก ฉลาด ไม่เหมือนใคร

** พิเศษปีนี้ 30% ของคะแนนในการตัดสินรอบชิงรางวัลมาจากการโหวตสิ่งประดิษฐ์จากทางบ้าน **

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

กำลังศึกษาในระดับ ประถม มัธยม ปวช. หรือ ปวส.

สมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน

ขั้นตอนการประกวด

แบ่งเป็น 2 รอบ

แต่ละรอบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารอบและผู้ได้รับรางวัล 

คณะกรรมการจะคัดเลือกและให้รางวัลกับทุกทีมที่ผ่านเกณฑ์  

(แปลว่าทุกคนแข่งกับตัวเองนะ ทำให้ดีที่สุด!)

รอบคัดเลือก | ประกวดแนวคิด

ผู้เข้าประกวดนำเสนอแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ พร้อมรายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้จากร้านที่กำหนดภายในงบประมาณไม่เกิน 600 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

นำส่งคลิปอธิบายไม่เกิน 3 นาที พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม


สมัครเข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือก  | 7 ก.ค- 31 ส.ค. 2567

สัมภาษณ์ (บางทีมที่ผ่านเข้ารอบ)  | 1-15 ก.ย. 2567

ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก |  15 ก.ย. 2567


รางวัลทีมผ่านเข้ารอบ | ชุดอุปกรณ์ 

รอบชิงรางวัล | ประกวดสิ่งประดิษฐ์

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกทำชิ้นงานประดิษฐ์ตามแนวคิดที่นำเสนอ ส่งคลิปผลงานที่ได้จากการใช้งานจริง พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

นำส่งคลิปโชว์การทำงานของสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ทางบ้านโหวต

พร้อมส่งเอกสารอธิบายการทำงานรายละเอียดวงจรและโปรแกรม


จัดส่งอุปกรณ์  | 16-30 ก.ย. 2567

ผู้เข้าประกวดส่งรายละเอียดพร้อมคลิปผลงานภายใน | 30 พ.ย. 2567

เปิดโหวดคลิปผลงานที่ชื่นชอบ 1-15 ธ.ค. 2567

กรรมการสัมภาษณ์ | 16-31 ธ.ค. 2567

ประกาศผลการตัดสิน |  31 ธ.ค. 2567

มอบรางวัล | 1-15  ม.ค. 2568


รางวัลยอดเยี่ยม | 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Achievement Recognition 

รางวัลชมเชย | 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Effort Recognition