ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลใน

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ "คิดดิจิทัล" ปี 5

โครงการ เก็บข้อมูลจาก อุปกรณ์ IoT ลงฐานข้อมูล ด้วย platform Arduino

ประกวดสิ่งประดิษฐ์บน platform ของ Arduino หรือ NodeMCU  

ให้ทำการสื่อสารกับอุปกรณ์ IoT/ sensor ต่างๆ แล้วบันทึกเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราห์

ไม่จำกัดว่าอุปกรณ์จะตรวจจำข้อมูลอะไร

ไม่จำกัดชนิดของฐานข้อมูล (สามารถเลือกเก็บบน google sheet หรือ database ชนิดต่างๆ ได้)

น้อง ๆ สามารถเสนอแนวคิดได้เต็มที่เลือกหัวข้อของสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ ที่มีประโยชน์กับชีวิต ครอบครัว อาชีพ และสังคม 


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

กำลังศึกษาในระดับ ประถม มัธยม ปวช. หรือ ปวส.

สมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน


ขั้นตอนการประกวด

แบ่งเป็น 2 รอบ

แต่ละรอบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารอบและผู้ได้รับรางวัล 

คณะกรรมการจะคัดเลือกและให้รางวัลกับทุกทีมที่ผ่านเกณฑ์  

(แปลว่าทุกคนแข่งกับตัวเองนะ ทำให้ดีที่สุด!)

รอบคัดเลือก | ประกวดแนวคิด

ผู้เข้าประกวดนำเสนอแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ พร้อมรายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้จากร้านที่กำหนดภายในงบประมาณไม่เกิน 600 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

นำส่งคลิปอธิบายไม่เกิน 3 นาที พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม


สมัครเข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือก  | 1 ก.ค- 31 ส.ค. 2566  -> ขยายเวลาถึง 15 ก.ย. 2566

สัมภาษณ์ (บางทีมที่ผ่านเข้ารอบ)  | 1-15 ก.ย. 2566 ->24 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก |  15 ก.ย. 2566->24 ก.ย. 2566


รางวัลทีมผ่านเข้ารอบ | ชุดอุปกรณ์ 

รอบชิงรางวัล | ประกวดสิ่งประดิษฐ์

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกทำชิ้นงานประดิษฐ์ตามแนวคิดที่นำเสนอ ส่งคลิปผลงานที่ได้จากการใช้งานจริง พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

นำส่งคลิปอธิบายการทำงาน พร้อมรายละเอียดวงจรและโปรแกรม


จัดส่งอุปกรณ์  | 16-30 ก.ย. 2566 ->15 ต.ค. 2566

ผู้เข้าประกวดส่งรายละเอียดผลงานภายใน | 30 พ.ย. 2566

สัมภาษณ์ และทดสอบการสื่อสารของอุปกรณ์ | 1-15 ธ.ค. 2565

ประกาศผลการตัดสิน |  15 ธ.ค. 2565

มอบรางวัล | 16-30  ธ.ค. 2565


รางวัลยอดเยี่ยม | 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Achievement Recognition 

รางวัลชมเชย | 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร Effort Recognition