โครงการคิดดิจิทัล"

โครงการ คิดดิจิทัล ปี 5 รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ปวช ปวส 

ไม่จำกัดประสบการณ์ หากไม่เคยทำหรือเรียนมาก่อน ทดลองฟังคลิปภาษาไทยที่พี่ ๆ คัดสรรมาให้แล้วที่ Tutorial 

โครงการคิดดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทุกคนแข่งขันกับตัวเอง จึงไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล ลองดูผลงานเพื่อนๆในปีก่อนๆ เพื่อเห็นเป็นแนวทางได้ที่ ผลการประกวด 

หัวข้อในปีนี้ เน้นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT และบันทึกเก็บข้อมูลจาก sensor ผ่าน wifi/bluetooth แบบไร้สายลงฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราห์

ไม่จำกัดว่าอุปกรณ์จะตรวจจำข้อมูลอะไรน้อง ๆ สามารถเสนอแนวคิดได้เต็มที่ 

ที่มา

มูลนิธิพูนพลังก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เพื่อดําเนินการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชนบท

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีสิ่งน่าสนใจให้เรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา มูลนิธิพูนพลังเห็นความสำคัญของการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี จึงจัดการประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนสนใจด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการในสังคมปัจจุบันและอนาคตอย่างยิ่ง


(รูปจาก www.amazon.com)

platform หลักที่ใช้ในการประกวด

ฮาร์ดแวร์หลัก:  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino หรือ NodeMCU (เช่น ESP32 และ ESP8266) โดยมูลนิธิจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและส่งอุปกรณ์ให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบประกวดแนวคิด 

ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก www.arduino.cc/en/main/software