บุคลากร

คณะกรรมการอํานวยการ

ศ. น.พ. ประเวศ วะสี 

กรรมการที่ปรึกษา 

ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช   

กรรมการที่ปรึกษา 

ดร. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ 

ประธานกรรมการ

พี่เต๋ง...อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชอบเรียนรู้คณิตศาสตร์และพื้นฐานเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านไอที ทำงานโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับนักเรียนนักศึกษาหลายกลุ่ม 

ชื่นชมน้องๆ ที่ฐานะไม่ดีแต่พยายามช่วยเหลือตนเอง จึงช่วยคัดเลือกและคุยกับน้อง ๆ เพื่อมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการสิ่งประดิษฐ์ของมูลนิธิ

สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี

รองประธานกรรมการ

พี่สมเกียรติ์...ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ DataX ครับ

อยากให้น้องๆที่ขาดโอกาสแต่มีใจรักและความพยายามในการเรียน ได้มีที่พึ่งพิงผ่านมูลนิธิ  ถึงแม้จะช่วยไม่ได้ทั้งหมด เมื่อเห็นน้องๆสำเร็จ พี่ๆก็ดีใจ

ดร. ปัทพร สุคนธมาน 

กรรมการ

พี่กิ๊บ... อาจารย์ที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจเรื่องความอยู่ดีมีสุขของคนในช่วงวัยต่างๆ

คิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อเดินตามความฝันของตนเอง

สุธาสินี วโรธรรม

กรรมการ

พี่จอย...จบนิติศาสตร์ อาชีพทนายความ

  ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อส่งโอกาสทางการศึกษาให้ถึงน้อง

วิลัสณา พูนพัฒน์พิบูลย์ 

กรรมการ

พี่ตาว... จบการศึกษาด้านวิศวกรรมมีอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เวลาว่างชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วทดลองเล่นเองเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มตัวเลือกในชีวิตมากขึ้น

วฤษณ์ สีดอกไม้

กรรมการเหรัญญิก

พี่วฤษณ์...จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมี  ปัจจุบัน​ทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจต่างๆ 

รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิที่เป็นกำลังสนับสนุนให้น้องๆได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้ทำในสิ่งที่อยากทำเพื่ออนาคตของตัวเอง

มุทิตา พานิช

กรรมการเลขานุการ

พี่มุ... นักแปลและล่ามภาษาญี่ปุ่น ชอบท่องเที่ยวไปดูชีวิตผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ชอบปลูกต้นไม้จากเมล็ด

ร่วมเยี่ยมบ้าน ดูแลนักเรียนทุน ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาความสามารถในด้านที่ชอบ และคนรุ่นก่อนได้เห็นความงดงามของการเติบโตไปพร้อมกัน

อาสาสมัคร

รัชนี ทีปประสาน

พี่แฟ้ป... เป็นวิศวกรจบจากญี่ปุ่น สนใจงานด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาของเด็ก เวลาว่างชอบอ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ และท่องเที่ยว

ร่วมเป็นกรรมการในโครงการคิดดิจิทัล ได้ให้ความรู้สร้างโอกาส

นันธิยา วิทวุฒธิศักดิ์

พี่แอน... จบการศึกษาด้านวิศวกรรม เริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาธุรกิจแต่ผันตัวมาเป็นผู้บริหารทำงานในธุรกิจค้าปลีก ใช้เวลาว่างกับการสร้างงานศิลปะ Mosaic ทั้งใช้ติดผนัง ทำรั้ว ทำรูปปั้นรูปหล่อต่างๆ ฝันอยากออกแบบ สร้างบ้านให้คนไทยมีบ้านสวยๆอยู่

ร่วมเป็นกรรมการให้ทุน ร่วมออกเยี่ยมน้องๆ เพื่อร่วมสร้างโอกาสให้คนที่เหมาะสม