ร่วมสร้างโอกาส

เชิญชวนร่วมบริจาค

นโยบายการบริหารเงินบริจาค

มูลนิธิพูนพลัง ใช้เพียง 10% ของเงินบริจาค ในการบริหาร จัดการ 90% ของเงินบริจาคของท่านจะถูกนําไปใช้โดย ตรงกับโครงการ

วิธีร่วมบริจาค

QR Code

มูลนิธิพูนพลังเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง หากท่านบริจาคด้วย QR Code และทำเครื่องหมายยินดีให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาคต่อกรมสรรพากรจะสะดวกต่อการลดหย่อนภาษีเงินได้ของท่าน (ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานใบสำคัญรับเงินของมูลนิธิ)

โอนเงินผ่าน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขา ถนนนานาเหนือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-549786
ชื่อบัญชี "มูลนิธิพูนพลัง"

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 007-1-30175-5
ชื่อบัญชี "มูลนิธิพูนพลัง"

เช็คสั่งจ่าย

"มูลนิธิพูนพลัง"

แล้วแจ้งมายังสำนักงาน:

47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร 081-772-2358 

ร่วมช่วยเหลือเด็กไทยในชนบท

แลกเปลี่ยนกับเด็กไทยในชนบท

การเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่ทุกฝ่าย ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมกับเด็กๆในชนบท สอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานมูลนิธิ

แบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยในชนบท

สำหรับท่านที่มีจิตเมตตา ต้องการบริจาคสิ่งของ หรือ อุปกรณ์ แก่เด็กๆในท้องถิ่นชนบท มูลนิธิพูนพลัง ยินดีเป็นสื่อกลางความช่วยเหลือจากท่าน โดยสามารถส่งสิ่งของ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานมูลนิธิ