บนเส้นทางการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไทยมามากกว่า 20 ปี  เพราะเราเชื่อว่า ... 

โอกาสสร้างคน

เรื่องราวพูนพลัง

ผ่านมา 20 ปี บนเส้นทางที่สนับสนุนนักเรียนไทย

มุ่งช่วยเหลือ

พูนพลัง … ใส่ใจใช้ทุกบาทของเงินบริจาคให้คุ้มค่า

โครงการต่างๆ

สำเร็จได้จากความร่วมมือของ …

ย่างเข้าทศวรรษที่ 3 ของพูนพลัง

สานต่อความมุ่งมั่นในการ

เพราะเราเชื่อว่า “โอกาสสร้างคน”

หาข้อมูลในเว็ปเดิมได้ตามลิ้งนี้