ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

เปิดรับเอกสารถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat