ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดลงทะเบียนและรับเอกสารถึง 1-30 พฤศจิกายน 2565

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

  • 2023-u-doc.pdf
  • 2023-form-A-student.pdf
  • 2023-form-B-family-ed.pdf
  • 2023-form-C-recommendation.pdf
  • มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
    Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
    The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat