http://www.poonpalang.org/downloads/main_top.png

 

ครูผู้นำทางประจำปีการศึกษา 2560

 

http://www.poonpalang.org/downloads/teacher-suratchanee.jpg

อาจารย์สุรัชนี  เวียงนนท์

โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกวิชาภาษาไทย

บรรจุแต่งตั้ง เมื่อ 29 มิถุนายน  2527 ระยะเวลาทำงาน  33 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. เครื่องเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

2. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555 ในโครงการ Nanmeebooks Reading Club

3. เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเขียนเรียงความ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศประจำปี 2558

4. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ในโครงการ Nanmeebooks Reading Club

5. เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันคำคมตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในระดับประเทศ

 

คำนิยม

ตลอดระยะเวลา 24 ปี จนถึงปัจจุบัน กระผมได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณครูสุรัชนี  เวียงนนท์ ในฐานะผู้บังคับบัญชา คุณครูเป็นผู้มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพของศิษย์อย่างเต็มกำลังและรอบด้าน คุณครูมีความขยัน มุ่งมั่นและเมตตาแก่ศิษย์มาก มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา จนถึงระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ ครูผู้นำทาง” จากมูลนิธิพูนพลัง เพื่อเป็นแบบอย่างของครูที่ดีและเป็นขวัญ กำลังใจสืบไป

นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

 

คุณครูสุรัชนี  เวียงนนท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนวิชาภาษาไทย ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานสังคม เช่น งานพิธีกร  งานวิทยากร  เป็นครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าแข่งขันเกี่ยวกับกิจกรรมรักการอ่านจนด้รับรางวัลมากมาย และเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน นักเรียน และผู้ปกครองด้วยดี ครูสุรัชนี เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เปี่ยมล้น จึงสมควรจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “ครูผู้นำทาง”เป็นอย่างยิ่ง

ดร.ชุมพล สอปัญญา ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม

 

ความรู้สึกต่อครูสุรัชนี เวียงนนท์ สำหรับดิฉันแล้ว ครูคือไอดอลในดวงใจที่ดีที่สุดของฉัน เป็นครูที่นักเรียนทุกคนเรียกว่าแม่ แม่ที่อบอุ่น แม่ที่คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยหัวใจจริง แม่พิมพ์ของชาติที่แสนใจดี ท่านไม่เพียงแต่สอนวิชาการเท่านั้น ครูยังสอนการดำเนินชีวิต ด้วยแง่คิดต่างๆ ที่ดีมากมาย ครูเป็นเหมือนแสงสว่างในยามที่ดิฉันมืดหม่น เป็นผู้นำทางที่ดี ท่านคอยให้กำลังใจในยามที่ท้อ ช่วยเวลาที่มีปัญหา และยังช่วยหาโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่ดิฉัน จนมาถึงวันนี้ครูเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันดิฉันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ใฝ่ฝันในวันข้างหน้า ดิฉันรู้สึกขอบคุณคุณครูท่านนี้มากๆ ที่คอยอบรมลูกศิษย์คนนี้มาตลอด แม้ไม่ได้เรียนกับท่านแล้ว แต่ทุกคำที่ครูสอน ยังคงดังอยู่ในหัว คอยเตือนสติ คอยให้กำลังใจ คอยรอดูความสำเร็จของลูกศิษย์ด้วยความหวังเพียงเพราะอยากให้ได้ดี อยากขอโทษที่บางครั้งดื้อกับครู จนครูต้องลำบากใจ จนปวดหัวกับศิษย์คนนี้หลายครั้งครา ดิฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อครูค่ะ รักครูคนนี้ ครูสุรัชนี เวียงนนท์

น.ส. วิร์สุดา คำคูณ  ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

 

สำหรับคุณครูสุรัชนีหนูยกย่องท่านเป็นเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเลยล่ะค่ะ หนูรู้สึกรักและเคารพท่านมาก ท่านพยายามขวนขวายหาสิ่งดีๆ มาเติมเต็มให้พวกหนูเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษา การแข่งขันชิงรางวัลต่างๆ อะไรดีๆ ท่านพยายามหามาให้ทำตลอด ยอมสละเวลาพักผ่อนของท่านมาฝึกสอนพวกหนูและน้องๆ ไม่เคยบ่นทั้งที่ท่านก็ไม่ได้อะไรตอบแทน หนูย้ายโรงเรียนออกมาท่านก็ยังคอยเป็นห่วงคอยชี้แนะตลอด ท่านยังเป็นแม่ครูของหนูเสมอ

น.ส. จรรยพร โคสาสุ ศิษย์เก่าโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

 

คุณครูสุรัชนี  เวียงนนท์ เป็นครูประจำชั้นของดิฉัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และเป็นครูฝึกซ้อมการเล่มคำคมจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ท่านไม่เพียงสอนหนังสือให้ความรู้เท่านั้น ยังสอนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอีกด้วย คำสอนทุกอย่างสามารถนำไปใช้ได้จริง ท่านอุทิศกำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญาและเวลาสอนทั้งหลังเลิกเรียน ตลอดจนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้เข้าแข่งขันจนถึงระดับประเทศ ดิฉันได้รับโอกาสเข้าแข่งขันในระดับภาคและเป็นแชมป์นับไม่ถ้วน ดิฉันได้นำเงินรางวัลที่ได้รับรวมกับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิพูนพลังเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา อีกทั้งนำความรู้จากการสอนของคุณครูมาพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การวางแผนงานและการเรียน ท่านเป็นคุณครูที่เคารพรักและเป็นแบบอย่างการปิดทองหลังพระแก่ลูกศิษย์ทุกคน

นางสาวสุดารัตน์ ไกรยา นักเรียนโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

 

คุณครูสุรัชนี  เวียงนนท์ ได้อบรมสั่งสอนหนูเป็นเด็กดีมีคุณธรรม ท่านเอาใจใส่ศิษย์ทุกคน ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ด้านคุณธรรมความดี ท่านเป็นครูผู้เสียสละเวลาให้กับงานราชการอย่างเต็มที่ เวลาที่ไปฝึกเล่นคำคมที่บ้านของครูในแต่ละวัน ท่านจะทำอาหารให้ลูกๆนักเรียนได้รับประทาน ในบางครั้งจะให้เงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยว ในครั้งที่หนูไปแข่งคำคมที่ขอนแก่น หนูเป็นไข้หวัด ครูเป็นผู้ช่วยป้อนยาหนู เสียสละเสื้อกันหนาวให้หนูห่มและให้นอนหนุนตัก ท่านเป็นที่พึ่งสำหรับหนูทุกอย่างเหมือนแม่คนที่สองของหนูเลยทีเดียว หนูขอขอบพระคุณคุณครูเป็นอย่างสูง หนูจะยึดคำสั่งสอนและแนวทางการทำงานของครูเป็นแบบอย่าง

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรคำเดช นักเรียนโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

http://www.poonpalang.org/downloads/back.pnghttp://www.poonpalang.org/downloads/home.png