กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

รางวัลเชิดชูเกียรติ

  เกี่ยวกับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูผู้นำทาง"

  "ครูผู้นำทาง" ปีการศึกษา 2560ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

(หากไม่เห็นรายละเอียด ให้คลิกที่นี่เพื่อดูข้อความทั้งหมด)

________________________________________

- ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบคัดเลือกเอกสาร (21 มกราคม 2564)

- ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2564 ที่รับไว้พิจารณา (14 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมรายชื่อตกหล่น)

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2564 ปิดรับสมัครแล้ว   

ระเบียบการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จะออกในช่วงเดือนกันยายน 2564 ติดตามได้ที่หน้าเพจนี้ 

  

คำถามที่พบบ่อย 

ถาม ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของมูลนิธิพูนพลัง สนับสนุนทุนให้ปีละกี่บาท ต้องใช้คืนหรือไม่ 

ตอบ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน แต่ผู้ได้รับทุนต้องทำรายงานรายรับรายจ่าย และรายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิทุกเดือน

ทุนที่สนับสนุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี 

ข้อมูลในปีการศึกษา 2563 สนับสนุนทุนระดับปวช. ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ไม่เกินปีละ 40,000 บาท

 

ถาม เพิ่งทราบข่าวทุนการศึกษา ขอส่งใบสมัครตอนนี้ได้ไหม

ตอบ มูลนิธิรับเอกสารเพื่อขอสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เฉพาะวันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น

 

ถาม ผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ คุณสมบัติที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในปีการศึกษา 2564  

สภาพปัจจุบัน เป็นผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 (ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับดังกล่าวแล้วก็สามารถสมัครได้ แต่มีโอกาสได้น้อยกว่าผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้น)

รายได้ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี

ความประพฤติ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ

 

ถาม มูลนิธิอนุมัติทุนใหม่ปีละกี่คน

ตอบ ไม่แน่นอน ประมาณ 3-8 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี

 

ถาม ปีก่อนๆ มีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ปีการศึกษา 2564 มี  155 ราย ปีการศึกษา 2563 มี  5ราย  ปีการศึกษา 2562 มี  76 ราย 

 

ถาม นอกจากทุนนี้แล้วมีทุนอื่นอีกไหม

ตอบ มีหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษาหลายแห่ง ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแจ้งความต้องการขอทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่ง

 
ประกาศผลการประกวดนิทานสานฝัน ภาคเรียนที่ 1/2563 หัวข้อ ห่อ หรือ ถุง

ผลการประกวดนิทานสานฝัน ภาคเรียนที่ 1/2563  หัวข้อ "ห่อ" หรือ "ถุง"

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่** (15/10/2563)   รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ คิดดิจิทัล ปีการศึกษา 2563

รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ คิดดิจิทัล ปีการศึกษา 2563

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่** (05/08/2563)   รับสมัครผลงานภาพประดิษฐ์และเรียงความ หัวข้อ "กล้า" ภาคเรียนที่ 2/2563

รับสมัครผลงานภาพประดิษฐ์และเรียงความ หัวข้อ "กล้า" ภาคเรียนที่ 2/2563

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่** (05/11/2563)   มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat