กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

 - ผลการพิจารณาทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2563

   

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2563 ปิดรับสมัครแล้ว  

ระเบียบการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จะออกในช่วงเดือนกันยายน 2563 ติดตามได้ที่หน้าเพจนี้

 

คำถามที่พบบ่อย 

 

ถาม ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของมูลนิธิพูนพลัง สนับสนุนทุนให้ปีละกี่บาท ต้องใช้คืนหรือไม่

ตอบ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน แต่ผู้ได้รับทุนต้องทำรายงานรายรับรายจ่าย และรายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิทุกเดือน

ทุนที่สนับสนุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี 

ข้อมูลในปีการศึกษา 2562 สนับสนุนทุนระดับปวช. ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ไม่เกินปีละ 40,000 บาท

 

ถาม เพิ่งทราบข่าวทุนการศึกษา ขอส่งใบสมัครตอนนี้ได้ไหม

ตอบ มูลนิธิรับเอกสารเพื่อขอสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เฉพาะวันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น

 

ถาม ผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ คุณสมบัติที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในปีการศึกษา 2563  

สภาพปัจจุบัน เป็นผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 (ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับดังกล่าวแล้วก็สามารถสมัครได้ แต่มีโอกาสได้น้อยกว่าผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้น)

รายได้ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี

ความประพฤติ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ

 

ถาม มูลนิธิอนุมัติทุนใหม่ปีละกี่คน

ตอบ ไม่แน่นอน ประมาณ 5-8 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี

 

ถาม ปีก่อนๆ มีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ปีการศึกษา 2563 มี  5ราย  ปีการศึกษา 2562 มี  76 ราย ปีการศึกษา 2561 มี  67 ราย 

 

ถาม นอกจากทุนนี้แล้วมีทุนอื่นอีกไหม

ตอบ มีหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษาหลายแห่ง ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแจ้งความต้องการขอทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่ง

 
ประกาศผลการประกวดภาพวาดและเรียงความ หัวข้อ ถ้าฉันเป็น ผอ.

ผลการประกวดวาดภาพและเรียงความ ภาคเรียนที่ 2/2562 หัวข้อ "ถ้าฉันเป็น ผอ. ..."

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่** (20/05/2563)   รางวัลเชิดชูเกียรติ

  เกี่ยวกับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูผู้นำทาง"

  "ครูผู้นำทาง" ปีการศึกษา 2560รับสมัครผลงานประกวดนิทานสานฝัน ภาคเรียนที่ 1/2563 หัวข้อ

รับสมัครผลงานประกวดนิทานสานฝัน ภาคเรียนที่ 1/2563  หัวข้อ "ห่อ" หรือ "ถุง"

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่** (29/05/2563)   รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ คิดดิจิทัล ปีการศึกษา 2563

รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ คิดดิจิทัล ปีการศึกษา 2563

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่** (05/08/2563)   มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat