กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ โรงเรียนบ้านโพซอ

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในหุบเขา ห่างจากตัวอำเภอแม่สะเรียง 61 กิโลเมตร สภาพถนนไม่ดี ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลม.ปลาย (เริ่มเปิดชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 458 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่า พักนอนอยู่ที่โรงเรียนถึง 311 คน เนื่องจากเดินทางลำบาก นักเรียนบ้านไกลที่สุดอยู่ห่างจากโรงเรียน 65 กม.  

 

มูลนิธิพูนพลัง ได้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ หอพักนักเรียนชายโรงเรียนบ้านโพซอ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนพักนอนอยู่ 134 คน (ปีการศึกษา 2559) เพื่อให้มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโพซอ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

   

- แบบห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (ห้องน้ำ 8 ห้อง ห้องอาบน้ำรวม 2 ห้อง ขนาดรวม 18.6*3.7 เมตร)

- รายละเอียดงบประมาณการก่อสร้าง

- ข้อมูลโรงเรียนบ้านโพซอ

- ภาพถ่ายบริเวณโรงเรียนบ้านโพซอ ( เฟซบุ๊ค มูลนิธิพูนพลัง )

 

ประกาศผล นิทานสานฝัน ภาคเรียนที่ 1/2560

ผลการประกวด นิทานสานฝัน ภาคเรียนที่ 1/2560 หัวข้อ "ปริศนา"

**ดูผลการประกวดได้ที่นี่** (03/10/2560)  


รับสมัครผลงานนิทานหัวข้อ "ปริศนา"

มูลนิธิพูนพลังกำลังเปิดรับสมัครผลงานนิทาน หัวข้อ "ปริศนา"

เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดนิทานทำมือที่ประเทศญี่ปุ่น ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ข่าวจากนักเรียนทุน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ

click for details รายงานประจำปี 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : สิงหาคม 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : ธันวาคม 2556
click for details รายงานประจำปี 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 24 : สิงหาคม 2557
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 25 : ธันวาคม 2557
click for details รายงานประจำปี 2557
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 26 : สิงหาคม 2558
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 27 : ธันวาคม 2558
click for details รายงานประจำปี 2558
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 28 : สิงหาคม 2559
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 29 : ธันวาคม 2559
click for details รายงานประจำปี 2559
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 30 : สิงหาคม 2560

มูลนิธิพูนพลัง Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร/แฟกซ์: 02-963-1483 อีเมล์: poonpalang@yahoo.com
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat